Gastgezin

De Bereklauw Als Gastfamilie

Sinds 2000 is De Bereklauw ook gastorganisatie en tegelijk gastfamilie voor jongeren die voor negen maanden tot een jaar als vrijwilliger in het buitenland willen werken. VIA organiseert deze uitwisselingen via haar EVS-programma.

EVS staat voor European Voluntary Service en wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie binnen het programma Youth in Action. De deelnemers zijn meestal afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie, al zijn er ook uitzonderingen op die regel. VIA organiseert EVS-uitwisselingen in samenwerking met haar internationale partners SCI en ICYE [link naar www.icye.org] (International Cultural Youth Exchange).

De Bereklauw mocht de voorbije jaren volgende exchangees in haar rangen verwelkomen:

· 2001: Anya en Chrizistof uit Polen · 2002: Elina uit Finland · 2003: Veronika en Christof uit Spanje · 2004: Christina uit Hongarije · 2005: Francesca uit Duitsland · 2006: Pedro uit Portugal · 2007: Peter uit Slovakije · 2008: Pin-Yen uit Taiwan

(Bijna) een jaar lang leven en werken de vrijwilligers in De Bereklauw. Hun taken: de dieren verzorgen, koken, de gemeenschappelijke leefruimtes poetsen, tuinieren, recycleren, de houtvoorraad aanvullen voor de winter, omheiningen en poorten herstellen en allerlei andere klussen uitvoeren op het terrein.

Daarnaast kunnen ze – volgens hun eigen interesses en capaciteiten – gebruik maken van de verschillende ateliers: mechaniek, smidse, houtbewerking, lassen, artistieke werkplaats … Kortom, de vrijwilliger krijgt volop de kans zich op alle vlakken uit te leven, verantwoordelijk te zijn en initiatief te nemen.

Door de nabijheid van de universiteitsstad en door onze vele contacten kan de vrijwilliger zich ook integreren in de culturele sector (bv. Stuk), de socio-pedagogische sector (bv. Wissel) of de alternatieve sector (bv. Volxkeuken). Je ziet het: De Bereklauw is totaal niet te vergelijken met een ‘doorsnee’ gastfamilie.

Af en toe fungeert de leefgemeenschap ook als locatie om alle exchangees die in een Belgische gastfamilie verblijven (elk jaar ongeveer twintig) één dagje samen te laten doorbrengen, ervaringen uitwisselen, contacten leggen… Op deze manier komt een geweldige verbroedering tot stand tussen tal van culturen (Europees, Afrikaans, Zuid-Amerikaans, Oost-Aziatisch).

Tussendoor verschaft De Bereklauw op vraag van sociale organisaties uit het Leuvense ook onderdak aan verscheidene mensen en begeleidt hen voor korte of langere termijn totdat ze weer op eigen benen verder kunnen.

Ook zin om de wereld in huis te halen? Of gebeten door de vrijwilligersmicrobe? VIA is voortdurend op zoek naar gastfamilies, begeleiders voor work@world-projecten, begeleiders voor inclusieprojecten en andere vrijwilligers. Kijk eens op de VIA-site voor meer informatie.

Links
De Bereklauws EVS page