VIA

Wie Zijn Wij?

Elk jaar ontvangt De Bereklauw tijdens de zomermaanden een groep internationale vrijwilligers, die samen de handen uit de mouwen steken in onze leefgemeenschap. Deze internationale werkkampen – sinds kort omgedoopt tot work@world-projecten – zijn een organisatie van VIA vzw.

Daarnaast plaatst VIA ook jaarlijks buitenlandse langetermijnvrijwilligers bij De Bereklauw, via haar EVS-programma. De exchangees draaien voor negen maanden tot een jaar mee in de dagdagelijkse bezigheden van de gemeenschap.

Work@World Met VIA

Sinds 1993 organiseert VIA internationale werkkampen bij De Bereklauw. VIA is de Vlaamse tak van de internationale uitwisselingsorganisatie Service Civil International (SCI). In 2009 besloot VIA de term werkkamp te herdopen tot work@world.

Het concept is eenvoudig: een internationale groep van 10 vrijwilligers leeft en werkt twee weken samen op het terrein van De Bereklauw. De deelnemers doen allerhande onderhoudstaken, werken in de tuin, doen renovatiewerken aan de boerderij en nemen deel aan een lokaal kunstproject.

Daarnaast probeert VIA de vrijwilligers aan het denken te zetten, in de hoop dat ze hun opgedane ervaringen achteraf kritisch vertalen naar hun eigen woon-, werk(loosheids)-, studie-, en leefsituatie. De Bereklauw is trots en dankbaar dat ze haar steentje kan bijdragen aan een betere wereld via een organisatie zoals VIA.

In 2009 ontvangt de Bereklauw haar zestiende internationale work@world-groep. De deelnemers komen o.m. uit Griekenland, Duitsland, Turkije, Tsjechië en Japan. Ruw geschat hebben zo’n 200 mensen van over gans Europa, Afrika, Afrika en Amerika de gemeente Herent en De Bereklauw op de wereldkaart gezet.

External Links:
* VIA vzw
* Service Civil International
* International Cultural Youth Exchange